SmartSearch

 Nokia GB 2010 antenna Tooltip

Välkommen att använda Espacenet på svenska!

Espacenet är en databas som du kan söka i för att ta reda på om din uppfinning är ny, för att få information om den senaste tekniken inom ditt område, för att bevaka dina konkurrenters patentering eller hitta en viss patentpublikation.

Genom Espacenet får du patentinformation från över 90 länder. Materialet från de flesta länderna innehåller både bibliografiska uppgifter och ansöknings- och patentpublikationer. Uppfinningen, dvs. den tekniska lösningen, beskrivs i detalj i publikationerna. Publikationerna har också klassificerats, vilket underlättar sökningen. Använd de omfattande sökmöjligheterna i Espacenet!

Kontakta Patent- och registerstyrelsens (PRS) rådgivningsingenjörer om du behöver handledning: e-post neuvonta.patentti(a)prh.fi, tfn 029 509 5858 (kundservice).

Andra informationskällor:

  • Databasen PatInfo : bibliografiska uppgifter, handläggningsuppgifter, giltighetsuppgifter och betalningsuppgifter för ansökningar som lämnats in till PRS och för de beviljade patenten och registrerade nyttighetsmodellerna; en elektronisk ansökningsakt för offentliga ansökningar (patentansökningar från och med 2001 och nyttighetsmodellansökningar från och med 2007).
  • Databasen FI-EP : bibliografiska uppgifter och översättningar (från och med april 2007) för europeiska patent som gäller i Finland.