Snabbhjälp svar

Snabbhjälpfrågor

Snabbhjälp


Vad är det kooperativa patentklassystemet (CPC)?

Det kooperativa patentklassystemet (CPC) har tagits fram av det Europeiska patentverket (EPO) och det amerikanska patentverket (USPTO). Det är baserat på tidigare klassystem från dessa två patentverk.


Hur söker jag efter en klassymbols betydelse?

Skriv in symbolen, till exempel H01L21/285, i sökfältet och klicka på Sök. Man kan också söka på andra nivåer i hierarkin, som till exempel H01, H01L och H01L21.


Vad funktion har de olika knapparna?

Med hjälp av knapparna kan du anpassa visningen efter dina behov. Från vänster till höger: Välj att visa klassymbolerna till vänster eller höger om titlarna. Välj att visa grupphierarkin med prickar eller som en trädstruktur. Välj om noter och varningar ska synas eller inte. Välj om grön färgmarkering ska visas för text som bara finns i CPC och inte i IPC. Välj om revisionsdatum ska visas eller inte. Välj om icke-begränsande referenser ska visas eller inte. Välj om indexeringssymboler (2000-serien) ska visas eller inte.


Kan jag hitta en klass genom att använda sökord?

Ja, du kan söka med upp till tio ord på engelska i sökfältet. Du kan kombinera dem med Booleska operatorer eller jokertecknen *, ? och #.


Kan jag göra en sökning efter patentdokument med hjälp av de klassymboler som listades?

Ja, klicka i rutan bredvid de symboler som är intressanta för att kopiera in dem i rutan "Valda klasser" till vänster. Som default är operatorn "/low" vald, vilket innebär sökning även innefattar alla grupper som är hierarkiskt underordnade den valda. För att söka på bara den valda symbolen, klicka på "/low" för att ändra till "/exact". Klicka på "Sök efter patent" för att göra en sökning med de valda symbolerna. Klicka på "Kopiera till sökformuläret" för att mata in de valda symbolerna i formuläret för Avancerad sökning.


Hur kan jag få se hela innebörden av en CPC-grupp?

Klicka på CPC-symbolen för att se gruppen i sitt hierarkiska sammanhang. Genom att använda knapparna överst kan du växla mellan att visa hierarkin med prickar eller som en trädstruktur.


Vad betyder stjärnorna framför de påträffade klasserna?

Om du har sökt med hjälp av ord gör systemet statistik på de påträffade dokumentens klassning och listar de oftast förekommande i ordning efter hur ofta de förekommer. Stjärnorna är ett mått på uppskattad relevans, där fem stjärnor är högst ranking.


Varför visas en del text inom klammerparenteser { }?

Klammerparenteserna identifierar grupper som inte finns i IPC, eller text som lagts till i CPC och saknar motsvarighet i IPC. Man kan välja att färgmarkera den CPC-specifika texten genom att klicka på den gröna knappen CPC.