Snabbhjälp svar

Snabbhjälpfrågor

Snabbhjälp


Hur aktiverar jag sökhistoriken?

Man kan aktivera eller avaktivera sökhistoriken genom att markera eller avmarkera boxen under fliken för inställningar.


Hur länge sparas sökhistoriken?

Sökhistoriken sparas under pågående session tills webbläsaren stängs ned, om man inte avaktiverar eller tar bort cookies.


Finns det någon gräns för hur många sökfrågor som kan sparas?

Ja. För närvarande ligger gränsen på 10 sökfrågor.