Snabbhjälp svar

Snabbhjälpfrågor

Snabbhjälp


Hur många söktermer kan man skriva i varje fält?

Det maximala antalet söktermer per sökfält är tio. Söktermerna ska vara åtskilda av ett mellanslag eller en lämplig operator.


Hur skriver man in ord i fälten titel eller sammandrag?

Skriv in orden på engelska, åtskilda av ett mellanslag eller en lämplig operator. Vid sökning i databasen Worldwide tas inte hänsyn till Å, Ä, Ö, accenter och andra diakritiska tecken.


Hur söker jag i beskrivning och krav?

I databaserna EP och WIPO kan man söka på engelska, franska eller tyska i fulltexten av beskrivningen och kraven. Båda databaserna accepterar å, ä, ö och accenttecken.


Kan jag trunkera söktermer eller använda jokertecken?

Ja. Det går att använda jokertecken för att utöka en sökning till att bland annat inkludera pluralformen av ett ord. Det finns tre jokertecken tillgängliga: *, ? och #.


Hur skriver man publicerings-, ansöknings-, prioritets- och NPL-nummer?

Publiceringsnummer består av en landskod (två bokstäver) och ett serienummer (kan variera, en till tolv siffror). Ansökningsnummer består av en landskod (två bokstäver), ansökningsåret (fyra siffror) och ett serienummer (kan variera, maximalt sju siffror). Prioritetsnummer består av en landskod (två bokstäver), ansökningsåret (fyra siffror) och ett serienummer (kan variera, maximalt sju siffror). NPL (Non-patent literature)-referensnummer består av XP-koden och ett serienummer (kan variera, maximalt nio siffror) och ska skrivas in i fältet för publiceringsnummer. Man kan skriva in maximalt tio siffror/fält. Att skriva in landskoder är inte nödvändigt.


Hur skriver jag in namn på personer och organisationer?

Personnamn skrivs in med efternamn följt av förnamn. Vid sökning på företag skrivs hela företagsnamnet in omgivet av citationstecken. Maximala antalet ord är tio.


Vad är skillnaden mellan IPC och CPC?

International Patent Classification (IPC) är ett hierarkiskt klassystem för patentdokument. Cooperative Patent Classification (CPC) är ett mer detaljerat klassystem som är baserat på IPC. Det används av EPO och några andra patentmyndigheter..


Hur skriver man in datum?

Ett datum kan skrivas på följande vis: ååååmmdd, dd/mm/åååå eller åååå-mm-dd


Hur skriver man om man vill göra en sökning omfattande en viss period?

En sökning omfattande en viss period kan skrivas på följande vis: 2000:2002, 2000,2002 eller "2000 2002".


Kan jag spara min sökfråga?

Ja. Du kan aktivera eller avaktivera frågehistoriken genom att välja rätt box i Inställningar.