Snabbhjälp svar

Snabbhjälpfrågor

Snabbhjälp


Hur skriver man in en fråga?

I SmartSearch kan man skriva in en sökfråga med eller utan fältangivelser. Man kan skriva in upp till 20 söktermer (maximalt 10 termer per bibliografiskt fält) och kombinera dem med de Booleska operatorerna AND, OR eller NOT. För mer imformation se våra hjälpfiler.


Vad är fältidentifikatorer?

Fältidentifikatorer är fördefinierade koder som måste kan ange framför söktermerna.


Kan man använda sig av trunkeringar eller jokertecken?

Ja, man kan till exempel expandera sin sökning till att omfatta pluralformen av ett ord genom att använda *, ? och #


Hur skriver man in datum?

Datum kan skrivas enligt följande: ååååmmdd, dd/mm/åååå eller åååå-mm-dd


Hur skriver man in ett datumintervall?

Datumintervall kan skrivas på dessa sätt: pd="2005 2007", pd=2005, 2007" eller pd="2005:2007"